Vilka Vi Är

ABO hjälper till att forma framtiden för ditt företag

Upptäck Mer
Vad Vi Gör
Vi erbjuder alternativa finansieringslösningar
Upptäck Mer
Ledarskap
Lär känna oss
Upptäck Mer
Investeringsprocess
Vi erbjuder smidiga lösningar
Upptäck Mer
Globala Investeringar
Vi finns i hela världen
Upptäck Mer
0%
Loading
1

Prospektiva Investeringar

Det första steget, som i varje framgångshistoria, är att analysera en potentiell situation och vidta åtgärder. Några av våra mest spännande möjligheter har uppstått när du som kund har kommit direkt till oss.

2

Multifaktor Betygsmodell

Därifrån kör vi våra potentiella möjligheter genom en multifaktorsmodell.

3

Mänsklig Tillämpning

En inledande snabb due diligence bekräftar de kvalificerade resultaten med hjälp av ett mänskligt tillvägagångssätt. För det första måste vi vara säkra på att ditt företag passar oss baserat på vår investeringspolitik, våra kriterier och våra värderingar.

4

Första Kontakten Med Ett Företag

När vi kontaktar dig kommunicerar vi med omsorg och due diligence. När det gemensamma intresset bekräftas fortsätter vi att beskriva de operativa konsekvenserna när transaktionen inleds.

5

Makro Och Micro Ekonomisk Niv

Ytterligare interna processer drar nytta av en konkurrenskraftig struktur baserad på en proprietär ekonomisk algoritm. Vi är stolta över att kunna få en djup förståelse av din affärsmodell, både på makro och mikroekonomisk nivå, tillsammans med ledningens exponering och situation.

6

Skräddarsydda Lösningar

Eftersom varje företag är annorlunda kan du vara säker på att vi anpassar varje transaktion exklusivt. Från privat till offentlig skuld och kapitalinvesteringar, till strukturerade och raka aktieandelar, erbjuder vi dig den skräddarsydda lösningen du behöver för att katapulera ditt företag till nästa nivå.

7

Göra Strukturen Perfekt

Efter att ett officiellt terminschema har utfärdats, så börjar vi förena strukturen tillsammans. Vår verksamhet är utformad för att utnyttja win-win-situationer och ställa in vår modell inom ett blått hav av obestritt marknadsutrymme.

8

Avslutande och Signering an Dokumentation

När vi är alla nöjda kommer vi att underteckna den slutliga dokumentationen. Eftersom vi vet att tid är pengar, erbjuder vi en 3-veckors tidslinje från den första kontakten till frigörandet av fonderna.

9

Kick-Off Period

Efter att avtalet är undertecknat, så startar engagemangsperioden.

UNDER DENNA TID TILLHANDAHÅLLER VI:

  • Obegränsad finansiell rådgivning och företagsrådgivning
  • Tillväxthastighetsförslag
  • Intra och extra portföljsynergier
  • Riskhantering
  • Övervakning av sociala konsekvenser
10

AVSLUTNINGSPROCESSEN

Slutligen kommer “avslutningsprocessen” att bli ett framgångsrikt och ömsesidigt fördelaktigt företag, från ett smidigt bortskaffande till en strategisk och synergisk köpare, återköp av bolag eller försäljning på offentliga marknader med hjälp av vår proprietära artificiella neurala nätverksmodell för systematiska och dynamiska handelssignaler,Darwin IQ™

1
Drag Play
Facebook Instagram Twitter YouTube Pinterest Pinterest Soundcloud Behance Google Plus LinkedIn Search